Ο πόλεμος τιμών στο Skroutz είναι μια κατάσταση που δεν θέλεις να εμπλακείς για 3 λόγους. Δεν είναι ευχάριστο Δεν έχεις τον έλεγχο Έχεις μικρό περιθώριο κέρδους. Με τις κατάλληλες marketing στρατηγικές μπορείς να αποφύγεις αυτή την κατάσταση και να…