Διαφήμιση Στο Facebook - σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική που αποδίδει αυτή την στιγμή. Η διαφήμιση Facebook αποτελεί πλέον αναπόσπαστη στρατηγική για κάθε καμπάνια digital marketing. Αν περιμένεις ότι θα πουλήσεις το προϊόν ή…