Με μία πρόταση, οι native ads είναι οι διαφημίσεις που ταιριάζουν και ενσωματώνονται με το περιβάλλον στο οποίο προβάλλονται. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Έχουμε δει πολλές φορές σε μία ταινία τον πρωταγωνιστή να ανοίγει το ψυγείο και να πίνει μία…