Νέο project για εμάς το Ηλμάκω που εμπορεύεται ηλεκτρολογικό υλικό. Ο πελάτης μας προσέγγισε για να βελτιώσουμε την κατάταξη της ιστοσελίδας στην Google. Η κατάταξη μέχρι στιγμής δεν είναι αυτή που θέλει και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να τον βοηθήσουμε.…