Δείτε τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει μία αρχική σελίδα website για να είναι αποτελεσματική. Ποιο συγκεκριμένα: Τα 8 στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ιστοσελίδα για να είναι αποτελεσματική Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η πλοήγηση…