Είναι η μαζική διανομή φυλλαδίων μια σωστή marketing στρατηγική; Έχω τις αμφιβολίες μου… Θεωρώ πως η στόχευση στο marketing θα πρέπει να είναι πολύ εκλεπτυσμένη. Θα πρέπει να στοχεύει χειρουργικά… Περισσότερα στο video...