Με ποια κριτήρια να επιλέξεις web hosting. Τι πρέπει οπωσδήποτε να προσέξεις για να μην έχεις προβλήματα με την ιστοσελίδα σου. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το πακέτο hosting του provider.