Η κοινωνία μας αποτελεί μια «Τεχνόπολη», καθώς η τεχνολογία της επικοινωνίας βρίσκεται ενσωματωματωμένη στην καθημερινότητας μας. Από τον Gutenberg και την πρώτη μαζική εκτύπωση σε χαρτί, στην εξέλιξη του διαδικτύου απο το Web 1.0 στο Web 3.0, το οποίο επιτρέπει…