Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ: Χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ για έργα και υποδομές – Ποιους αφορά

Σε εξέλιξη βρίσκονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ για τα οποία έχει εκδοθεί πρόσκληση για συμμετοχή, σύμφωνα με το espa.gr. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία αφορούν την χρηματοδότηση για την κατασκευή υποδομών, την καινοτομία και έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε πάνω από 20 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο πρόγραμμα – πρόσκληση είναι το «Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία» και αφορά την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους είναι από 15/1/2016 έως 15/3/2016.
Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
Το δεύτερο πρόγραμμα πρόσκληση είναι το «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» το οποίο αφορά σε «ενέργειες και έργα για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης, πληροφόρηση και επικοινωνία, αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 2/1/2016 έως 30/11/2023.
Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ
Το τρίτο πρόγραμμα – πρόσκληση έχει να κάνει με την «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία» και αφορά σε Έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Όπως αναφέρεται στο espa.gr, «θα ενισχυθούν παρεμβάσεις που αφορούν κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΕΕΛ και αποχετευτικών δικτύων) στις περιοχές όπου αυτές εκκρεμούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 για τους οικισμούς Κατηγορίας Γ’, καθώς επίσης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΕΕΛ». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 15/1/2016 έως 15/2/2016.
Δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ
Το τέταρτο πρόγραμμα -πρόσκληση ονομάζεται «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία» και αφορά στην ενίσχυση παρεμβάσεων «που αφορούν υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα στις αστικές περιοχές και στις προβληματικές περιοχές, (π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο)».
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ
Το πέμπτο πρόγραμμα ονομάζεται «Επιδεικτικές – πιλοτικές εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RIS Crete» και αφορά σε «Επιδεικτικές παρεμβάσεις των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης με σκοπό την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς προτεραιότητας της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: τουρισμό – πολιτισμό, αγροδιατροφικό και περιβάλλον – ενέργεια». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από από 11/1/2015 έως 9/5/2016 .
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ
huffingtonpost.gr

Μοιράσου το:

Διατήρησε το momentum

Κάνε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο για να λάβεις τις πιο αποτελεσματικές marketing πληροφορίες δοκιμασμένες στο πεδίο της μάχης. Πάρε κεφάλι από τον ανταγωνισμό δωρεάν.

* Επιπλέον, θα έχεις άμεση πρόσβαση στο μυστικό μας marketing σύστημα που αποτελείται από 3 μέρη και που φέρνει πελάτες και πωλήσεις από το μηδέν.