Βρείτε όλα τα business resources που θα σας φανούν χρήσιμα για την startup σας

Βρείτε όλα τα business resources που θα σας φανούν χρήσιμα για την startup σας.

 
Ένας μεγάλος οδηγός με πολύ σημαντικές πηγές πληροφορίας και υποστήριξης των startups σας.
 
* Business * 
FREE WEBSITE
HTML5 UP: Responsive HTML5 and CSS3 site templates.
Bootswatch: Free themes for Bootstrap.
Templated: A collection of 845 free CSS & HTML5 site templates.
WordPress.org | WordPress.com: Create your new website for free.
Strikingly: Free, unlimited mobile optimized websites for strikingly domains.
Layers: A WordPress site builder so simple. It’s free, forever.
Bootstrap Zero: The largest open-source, free Bootstrap template collection.
Landing Harbor: Promote your mobile app with a free landing page.

FREE BRANDING & LOGO

Logaster: Professional online logo maker & generator.
Hipster Logo Generator: It’s Hip, It’s Current, It’s Stylish, It’s Hipster.
Squarespace Free Logo: You can download free low-res version for free.
Signature Maker: A free web based tool that creates your handwritten digital signature.

FREE INVOICE
Invoice to me: Free Invoice Generator.
Free Invoice Generator: Alternative free invoice generator.
Slimvoice: Insanely simple invoices.
Wave: Free & easy accounting, invoicing and more.
Invoice.to: Free invoice generator.

FREE LEGAL DOCS
Kiss: Free legal docs for startup founders and investor.
Docracy: An open collection of free legal documents.
Shake: Create, sign and send legally binding agreements in seconds. Free for personal use.

FREE IDEA MANAGEMENT
Experiment Board: Test your startup idea without wasting time or money.
Germ.io: Get from idea to execution.
Skitch: Your ideas become reality faster.

FREE BUSINESS / PROJECT NAME GENERATORS
The Name App: Find an available name for your brilliant idea.
Naminum: Discover a perfect company name.
Short Domain Search: Find short, available single-word domain names.
Wordoid: Pick a short and catchy name for your business.
Hipster Business Name: Hipster business name generator.
Impossibility: The best domain name generator ever.
Lean Domain Search: Find a domain name for your website in seconds.
Domainr: Fast, free, domain name search, short URLs.

* Marketing *
FREE WRITING / BLOGGING
Hemingway: Hemingway App makes your writing bold and clear.
Grammarly: Finds & corrects mistakes of your writing.
Medium: Everyone’s stories and ideas.
ZenPen: The minimal writing tool of web.
Liberio: Simple eBook creation and publishing right from Google Drive.
Editorial Calendar: See all your posts, drag & drop to manage your blog.
Story Wars: Writing stories together.
WP Hide Post: Control the visibility of items on your blog.
Social Locker: Ask visitors “to pay” for your content with a tweet, etc.
Egg Timer: Set a time and bookmark it for repeated use.
BlankPage: Writing made simple.
Wattpad: The world’s largest community for readers and writers.
Known: A single site for the content you create.
Wattpad: The world’s largest community for readers and writers.
Dbook: Structured and collaborative writing for large documents.
CoSchedule: Blog post headline analyzer.
A5.gg: When you return your text will still be here.
Free Summarizer: Summarize any text online in just a few seconds.

FIND (TRENDING) CONTENT (IDEAS)
Portent: Content idea generator.
Google Trends: A new way of displaying trending searches.
Buzzsumo: Analyze what content performs best for any topic or competitor.
Hubspot Blog Topic Generator: Custom blog ideas.
Swayy: Discover the most engaging content. Free for 1 dashboard user.
Others: Google+ What’s Hot | Twitter Trending | Quora | Reddit |
Ruzzit: Find the most shared content on the web.

FREE SEO + WEBSITE ANALYZERS
Open Site Explorer: A comprehensive tool for link analysis.
Ahrefs: Site explorer & backlink checker.
Quick Sprout: Complete analysis of your website.
WordPress SEO by Yoast: Have a fully optimized WordPress site.
SEO Site Checkup: SCheck your website’s SEO problems for free.
Hubspot Marketing Grader: Grade your marketing.
SimilarWeb: Analyze website statistics for any domain.
Alexa Ranking: Analytical insights to analyze any site’s rank.
SERPs Rank Checker: Free keyword rank & SERP checker.
OpenLinkProfiler: The freshest backlinks, for free.
Keywordtool.io: Free alternative to Google Keyword Planner.
Google: Analytics | Keyword Planner | Webmaster Tools | Trends |
Nibbler: Test any website.
Browseo: How search engines see your website.
Broken Links: Find broken links, redirects & more.
Copyscape: Search for copies of your page on the web.
Google Pagespeed Insights: Check the performance of your site.
Pingdom: Test & the load time of a site.
GTMetrics: Analyze your page’s speed performance.
Moz Local: Check your local listings on Google, Bing, and others.
XML Sitemaps: Sitemap generator that creates XML & HTML variants.
Shopify E-commerce Report: Get your free Ecommerce report.
W3C validator: Easy-to-use markup validation service.

FREE IMAGE OPTIMIZERS
TinyJPG | TinyPNG: Compress images.
Compressor.io: Optimize and compress your images online.
Kraken: Optimize your images & accelerate your websites.
ImageOptimizer: Resize, compress and optimize your image files.
ImageOptim: Makes images take up less disk space & load faster.
Smush.it: Image optimizer WordPress plugin.
Dunnnk: Beautiful mockups.
InstaMockup: Create beautiful screenshots of your app or website.

FREE IMAGE EDITORS
Canva: Amazingly simple graphic design for bloggers.
Pixlr: Pixlr Editor is a robust browser photo editor.
Skitch: Get your point across with fewer words.
Easel.ly: Empowers anyone to create & share powerful visuals.
Social Image Resizer Tool: Create optimized images for social media.
Placeit: Free product mockups & templates.
Recite: Turn a quote into a visual masterpiece.
Meme Generator: The first online meme generator.
Pablo: Design engaging images for your social media posts in under 30 seconds.

FREE EMAIL MANAGEMENT
Contact form 7: Famous WordPress plugin to collect email addresses.
Mailchimp: Send 12,000 emails to 2,000 subscribers for free.
ManyContactsBar: Free contact form sits on top of your website.
Hello Bar: Get more email subscribers.
Sumome List Builder: Collect email addresses with light box popover.
Scroll Triggered Box: Boost your conversion rates — Wordpress only.
Sumome Scroll Box: Capture more email addresses, politely.
Mandrill: The fastest way to deliver email. Free 12K emails/month.
Mailgun: The Email Service For Developers. Free 10K emails/month.
Sendgrid: Delivers your transactional and marketing email. Free 12K emails/month.
Sendinblue: Free 9K emails/month.
Mailtrack: The best free email tracking solution.
Beefree: Free Email editor to build responsive design messages.
Canned Emails: A minimal site with prewritten emails.

FREE GUIDES & COURSES
Primer: No-nonsense, jargon-free marketing lessons (by Google).
KeepYourFriendsClose: A free e-book about maximizing Customer Lifetime Value.
Pricing Course: A free 9 day course on charging what you’re worth.
Email Course for Sponsorships: How to get sponsorships for anything.
Startup Sales Course: A free course to help you become a better

startup.gr

Μοιράσου το:

Διατήρησε το momentum

Κάνε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο για να λάβεις τις πιο αποτελεσματικές marketing πληροφορίες δοκιμασμένες στο πεδίο της μάχης. Πάρε κεφάλι από τον ανταγωνισμό δωρεάν.

* Επιπλέον, θα έχεις άμεση πρόσβαση στο μυστικό μας marketing σύστημα που αποτελείται από 3 μέρη και που φέρνει πελάτες και πωλήσεις από το μηδέν.