George Tampakas

George Tampakas

Δωρεάν Πόροι

Με διαδικασίες εξπρές η αδειδότηση επιχειρήσεων – Ποιοι είναι οι κλάδοι που τους αφορά;

Τις νέες διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του Ν 4336/2015 που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο παρουσίασε στο  ΚΥΣΟΙΠ η Υφυπουργός Οικονομίας Θεοδώρα Τζάκρη.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει αναλάβει να εκπονήσει, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, και να συντονίσει στο πλαίσιο του νόμου 4336/2015 όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προτεραιοτήτων και την θέσπιση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας ως τον Ιούνιο του 2016.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες απο το Υπ. Οικονομίας τον Ιούνιο αναμένεται να παραδοθούν προς νομοθέτηση οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στο αδειοδοτικό καθεστώς των τριών πρώτων επιχειρηματικών κλάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων που παράγουν γύρω στο 25% του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο η τρέχουσα μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει καταδείξει ότιτο αδειοδοτικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από υπερ-ρύθμιση δραστηριοτήτων, μεγάλη διασπορά εμπλεκόμενων φορέων, μη αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης όπως η ανάλυση ρίσκου και η αντικατάσταση του εξαντλητικού και συχνά αναποτελεσματικού προληπτικού ελέγχου από τον  στοχευμένο δειγματοληπτικό έλεγχο εν λειτουργία. Τέλος καταγράφεται έλλειψη σε υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής και σημαντικό έλλειμμα αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα στο υπουργείο Οικονομίας κστέγραψαν τα εξής:

Η περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικούενδιαφέροντος (ΚΥΕ):

Βασικά σημεία της υφιστάμενης διαδικασίας που εντοπίστηκαν να χρήζουν διερεύνησης και απλοποίησης είναι: α) η περαιτέρω αποσαφήνιση της διαδικασίας προέγκρισης (εμπλοκή χρήσεων γης, πολεοδομίας αρχαιολογικής υπηρεσίας, αποφάσεων δημοτικών συμβουλίων κ.λπ.) με στόχο την απάλειψη της ως ξεχωριστή πράξη της διοίκησης. β) η δυνατότητα ένταξης στην διαδικασία της γνωστοποίησης του μεγαλύτερου συνόλου των δραστηριοτήτων των Κ.Υ.Ε. και επανεξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με βάση την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική το 90% των σχετικών δραστηριοτήτων ακολουθεί την διαδικασία της απλής γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας ενώ στην χώρα μας κατ’ εφαρμογή της ιδίας νομοθεσίας οδηγούμε το 90% σε πολύπλοκη διαδικασία αδειοδότησης.

Η περίπτωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών

Τα ζητήματα που εντοπίστηκαν ήδη από την καταγραφή έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι

στην ελληνική νομοθεσία οι απαιτήσεις που υφίστανται για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων τροφίμων, δεν απαιτούνται ούτε από ενωσιακή νομοθεσία ούτε συνάδουν με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Διαφαίνεται λοιπόν πως προβλέπονται περισσότερες απαιτήσεις-προδιαγραφές και έλεγχοι με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι ενώ στην ενωσιακή νομοθεσία προβλέπεται έγκριση με επιτόπιο έλεγχο πριν τη λειτουργία της μονάδας μόνο για τα ζωικά προϊόντα, στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται σχετική απαίτηση για το σύνολο των τροφίμων.

Συνολικά το σημαντικό εύρημα είναι ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε για την αδειοδότηση των περισσότερων βιομηχανικών δραστηριοτήτων τα υπερδιπλάσια έγγραφα κ διαδικασίες απ’ ότι χρειάζονται άλλες χώρες χωρίς αυτές οι επιπλέον απαιτήσεις να προσθέτουν στη ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, ενώ σαφώς επιβαρύνουν τη διοίκηση και αποθαρρύνουν ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων

Η αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων διέπεται από τον πρόσφατο νόμο Ν.4276/2014 που βελτίωσε πολύ την κατάσταση. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια γι’ ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση στα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (δηλ. της άδειας λειτουργίας). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με τον παρόντα νόμο απαιτείται η προσκόμιση και της οικοδομικής άδειας και ξεχωριστά των αρχιτεκτονικών σχεδίων που ωστόσο περιλαμβάνονται στην άδεια. Επίσης, για το απαιτούμενο από τις υπηρεσίες τουρισμού πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με βάση την δική της ανάλυση ρίσκου, κάνει δεκτό το πιστοποιητικό να απαιτείται για μονάδες άνω των 50 κλινών με αναθεώρηση ανά 5 χρόνια (αντί των 20 που ισχύει μέχρι σήμερα). Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων και όλα τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα θα απαλλαγούν  από την εν λόγω υποχρέωση-διατύπωση. Τέλος τα ξενοδοχειακά καταλύματα έχουν να ωφεληθούν από την προτεινόμενη  απλούστευση-απαλλαγή από άδειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – καφέ, εστιατόρια, μπαρ- που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους.

Συνολικά από τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας για την υφιστάμενη κατάσταση προκύπτει ότι το υπάρχον σύστημα στηρίζεται υπερβολικά σε εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης ενώ οι εκ των υστέρων έλεγχοι περιορίζονται σε ελέγχους παραπόνων χωρίς συγκεκριμένη στόχευση καιπλάνο για το πραγματικό ρίσκο που έχει η δραστηριότητα για το δημόσιο συμφέρον.

voria.gr

Μοιράσου το:

Διατήρησε το momentum

Κάνε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο για να λάβεις τις πιο αποτελεσματικές marketing πληροφορίες δοκιμασμένες στο πεδίο της μάχης. Πάρε κεφάλι από τον ανταγωνισμό δωρεάν.

* Επιπλέον, θα έχεις άμεση πρόσβαση στο μυστικό μας marketing σύστημα που αποτελείται από 3 μέρη και που φέρνει πελάτες και πωλήσεις από το μηδέν.