George Tampakas

George Tampakas

Δωρεάν Πόροι

Η καινοτομικότητα δεν πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα επιχειρηματία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενώ τα πάνε αρκετά καλά στην παραγωγή προϊόντων καινοτομικών και σε διαδικασίες με καινοτομικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ πίσω στην οργανωτική τους κουλτούρα και στους τρόπους προσέγγισης των αγορών, σε βαθμό, που πολλές δείχνουν να μη έχουν πάρει το μήνυμα που στέλνει η πολύχρονη κρίση.
Ωστόσο, τώρα πλέον υπάρχει ένα πολύτιμο εργαλείο, το InnoS by TIZ, ένα εργαλείο μέτρησης της καινοτομικότητας, το οποίο μπορεί να βοηθήσει την κάθε επιχείρηση να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα καινοτομίας, αλλά και τους φορείς της πολιτείας, κεντρικά, στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών.
Αυτό ακριβώς το εργαλείο παρουσιάσθηκε από τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, κ. Παντελή Αγγελίδη, τον καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο, διευθυντή του εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνολογίας MaterLab του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , του MaterLab και, την ερευνήτρια κ. Βιβή Γιούρκα.
Τώρα πια η ΑΖΚ έχει στη διάθεσή της μια μέθοδο μέτρησης της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την αξιολόγηση εκείνων των επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν με κίνητρα στο πλαίσιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Η ΑΖΚ, όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, συνεχίζει να πιέζει για την προβολή της Ζώνης και την προσέλκυση επιχειρήσεων από Ελλάδα και εξωτερικό, παρότι ακόμη δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει στην αξιοποίηση της γης που της παραχωρήθηκε για τον πρώτο θύλακα, ενώ ούτε έχει ακόμη στα χέρια της τα κίνητρα υποστήριξης των καινοτόμων εταιρειών.
Μέχρι το Πάσχα, αναμένεται η νομοθετική παρέμβαση για την τροποποίηση του Νόμου της ΑΖΚ, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει το κτιριακό απόθεση στην έκταση των 60 στρεμμάτων (7 κτήρια από τα οποία τα 5 θέλουν μικρές επεμβάσεις), ενώ στο νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την ΑΖΚ με τις υψηλότερες επιδοτήσεις που προβλέπονται στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Παράλληλα, η ΑΖΚ συζητάει με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, την ένταξη στο ΠΕΠ 2014-2020 επενδύσεων που αφορούν το ακίνητο, δράσεις προβολής αλλά και ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Πάντως, προς το παρόν, η Ζώνη έχει στα χέρια της ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο, συνεργαζόμενη με τον ΕΛΟΤ, θα επιδιώξει να γίνει εθνικό πρότυπο. Σε επόμενη φάση, θα επιδιώξει να δημιουργηθεί και ένας δείκτης καινοτομίας της περιοχής της Ζώνης, ώστε να παρακολουθούνται οι επιπτώσεις από τις δράσεις που γίνονται.
Το Innos by TIZ, το οποίο αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες του MaterLab, διατέθηκε στην ΑΖΚ χωρίς αυτή να πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Βεβαίως, η Ζώνη θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εργαλείου και στη συνέχεια, όπως σκοπεύει, να διαθέσει το Innos by TIZ σε επιχειρηματικούς φορείς για να το χρησιμοποιούν για τα μέλη τους.
Το συγκεκριμένο εργαλείο, τόνισε ο κ. Μπακούρος, έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας κυρίως αντίστοιχες προσπάθειες αγγλοσαξωνικές και σκανδιναβικές, με στόχο τελικό να προαχθεί η καινοτομικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, άρα και η θέση τους στο διεθνή ανταγωνισμό.
Το Innos by TIZ, μετράει την καινοτομικότητα εφαρμόζοντας 40-50 δείκτες, ανάλογα με την επιχείρηση, ενώ είναι παραμετροποιημένο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο ιδιαίτερο προφίλ της κάθε εταιρείας. “Δίνουμε μεταβαλλόμενη βαρύτητα στους συντελεστές που μετράμε, ανάλογα με το που θέλουμε να δώσουμε έμφαση, για παράδειγμα στη παραγωγική διαδικασία, στην οργάνωση, στο ανθρώπινο δυναμικό”, είπε εξηγώντας ο κ. Μπακούρος.
Πιλοτικά το Innos by TIZ, εφαρμόσθηκε σε περίπου 250 επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία. Μάλιστα ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, μετρούνται επιχειρήσεις από το 2009 έως και σήμερα και από αυτές ακριβώς προκύπτει ότι πολλές εταιρείες δεν πήραν το μήνυμα της κρίσης, δεν άλλαξαν νοοτροπία και δεν βγήκαν δυναμικά στην αγορά.
Η κ. Γιούρκα τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα θεωρητικό έργο αλλά για ένα πρακτικό βοήθημα, ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν διορθωτικές κινήσεις αλλά και τις αρμόδιες αρχές, κεντρικά μα και περιφερειακά, να διαμορφώσουν πολιτικές που θα ενισχύουν την καινοτομικότητα στους τομείς που πάσχουν οι επιχειρήσεις.
voria.gr

Μοιράσου το:

Διατήρησε το momentum

Κάνε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο για να λάβεις τις πιο αποτελεσματικές marketing πληροφορίες δοκιμασμένες στο πεδίο της μάχης. Πάρε κεφάλι από τον ανταγωνισμό δωρεάν.

* Επιπλέον, θα έχεις άμεση πρόσβαση στο μυστικό μας marketing σύστημα που αποτελείται από 3 μέρη και που φέρνει πελάτες και πωλήσεις από το μηδέν.